AGB

Tim Kohl
Moorbekstrasse 120
22846 Norderstedt
Tyskland

Tel.: 0173 685 19 28
E-post: info@safe-shield.eu

Omsättningsskatteidentifikationsnummer i enlighet med Section 27 a Sales Tax Act: DE328075024

EU-kommissionens plattform för onlinetvistlösning: https://ec.europa.eu/odr

Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.