Schampo & tätningsmedel | Tvätta & Skydda

15,90€ Normalt pris Sofort Verfügbar
1-3 Werktage Lieferzeit [DE]
Storlek
Sichere Zahlung
Apple Pay
Google Pay
Klarna
Maestro
Mastercard
PayPal
SOFORT
Visa

Bilschampo med tätningsmedel | Tvätta & Skydda

Upptäck den innovativa effekten av vårt bilschampo med omedelbar försegling! Den perfekta symbiosen av högkvalitativa tvättytaktiva ämnen och avancerade färgskyddskomponenter gör att du kan tvätta och täta ditt fordon i ett steg – effektivt och effektivt.

 • Hög rengöringseffekt
 • Omedelbar tätningseffekt
 • Glans & färgjämnhetsförstärkning
 • Mångsidig applikation
 • Mycket användarvänlig 
 • Bil, husbil, motorcykel, etc.

 • För maximalt resultat, läs punkterna "Bearbetning" och "Tips & Tips" noggrant - ha kul!

  Produktbeskrivning

  Vi utvecklade vår Wash & Protect för att erbjuda dig det enklaste men mest effektiva sättet att tvätta och täta ditt fordon i bara ett steg! Designat för att maximera estetiken och skyddet av ditt fordon, ger detta schampo dig kraftfull skumning för en grundlig rengöring samt en omedelbar tätningseffekt för långvarig glans och jämn lack. Under utvecklingen låg fokus på att säkerställa en skummande tvättupplevelse trots tätningskomponenten i schampot. Under tvättprocessen säkerställer skummet ett bra glidegenskaper på fordonets yta och därför särskilt skonsam rengöring. Tätningspartiklarna som finns vidhäftar på ytan under tvättprocessen och säkerställer omedelbart bättre glans, en märkbar jämnhet av färgen och i vissa fall starka vattenpärlor.

  På fordon som redan är keramiskt förseglade, kan tätningsschampot prestera extremt bra! I kombination med den befintliga keramiska tätningen skapas ett mycket starkt vattenpärlningsbeteende! Wash & Protect är därför särskilt lämplig för att underhålla och förstärka befintliga keramiska tätningar.


 • Behållarstorlekar: 500ml, 750ml

 • Total tvättprocess:

  1. Förberedelser: Se till att din bil inte utsätts för direkt solljus för att undvika att den torkar för snabbt och att den blir fläckig!
  2. Förtvätt: Skölj bilen med en hård vattenstråle eller en högtryckstvätt för att få bort lös smuts och damm.
  3. Tvättlösning: Blanda ca 80ml Wash & Protect med 10L vatten i en hink.
  4. Tvätta: Börja med taket och arbeta dig ner. Använd en mjuk tvätthandske för att försiktigt rengöra ytan. Se till att du arbetar noggrant och doppa tvättvanten regelbundet i tvättvattnet - ju oftare du låter din tvättvante suga upp nytt vatten i hinken, desto mer tätande partiklar tar du med dig på din fordonsyta.
  5. Skölj: Skölj fordonet uppifrån och ned med mycket vatten för att ta bort eventuella schamporester.
  6. Torkning: Använd en mjuk torkduk av mikrofiberduk för att försiktigt torka bilen.
  7. Kontrollera: Kontrollera slutligen din färg för eventuella kvarvarande vattenfläckar eller smuts och, om nödvändigt, behandla dessa områden noggrant.


  Blanda handtvättschampo/snabbinstruktioner:

  1. Skaka flaskan väl före användning.
  2. Tillsätt ca 70-80ml till 10L vatten och löddra väl.
  3. Genomför tvättprocessen, blötlägg/skölj regelbundet tvätthandsken (eller liknande) i tvätthinken.
  3. Skölj fordonet med mycket rent vatten.
  4. Torka fordonet.

  *Tätningseffekten börjar efter första tvätten, men kan ändras ytterligare tillämpning kommer att öka avsevärt.
  Använd inte på heta ytor eller i direkt solljus. Låt det inte torka ut. Skaka väl innan användning. Innan användning, kontrollera ytan för lämplighet och kompatibilitet.

  För att Wash & Protect ska kunna utveckla sin bästa prestanda bör du kontrollera om din färg är i ett principiellt "bra" skick före användning. Om din färg redan är kraftigt väderbiten eller till och med känns "tråkig" kan resultatet påverkas negativt. I det här fallet bör du polera din färg eller få den polerad. Om du vill rengöra din färg "djupt in i porerna" själv för att ta bort små föroreningar kan du göra detta med vår rengöringslera göra. Vi förklarar hur du knådar din färg här.

  Wash & Protect bildar ett extremt tunt tätskikt på ditt fordon, som "stärker" från tvätt till tvätt.
  Den effektiva tätningen är designad för att hålla från "tvätt till tvätt".  gefahr-symbol gefahr-symbol

  GHS05 GHS07 Signalord: Fara
  Farliga komponenter för märkning: Isotridecanol, etoxyliert (8-14 EO)
  Farovarningar H302 Farligt vid förtäring. H315 Orsakar hudirritation. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H412 Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Säkerhets instruktioner: P102 Förvaras utom räckhåll för barn. P264 Tvätta händerna noggrant efter användning. P280 Använd ögonskydd/skyddshandskar. Undvik utsläpp av P273 i miljön. P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare om du mår dåligt P330 Skölj munnen P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser du kan ha. Fortsätt skölja. P337+P313 Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp. P332+P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkarhjälp.
  Säkerhetsdatablad finns på begäran.

  Customer Reviews

  Based on 3 reviews
  100%
  (3)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  R
  Robin R.
  Das non Plus Ultra!

  Ich habe schon sehr sehr Viele Shampoos getestet, aber das hier Toppt einfach ALLES! Es reinigt perfekt, es gleitet perfekt, aber die Versiegelung damit ist einfach nur WOW! Es ist hierbei völlig egal, ob auf dem Lack schon eine Keramikversiegelung drauf ist oder nicht. Ich kann es nur Wärmstens weiterempfehlen, wie alles eigentlich von Safe Shield!

  S
  Steffen E.
  Schnell und einfach

  Einfach genial bin begeistert

  R
  R. S.
  Tolles Produkt

  Kann ich nur weiterempfehlen.